กิจกรรม Day Camp โลกของ Minecraft

กติกา

 • สมัครเป็นทีม สมาชิก 3-4 คนต่อทีม
 • ท่านจะต้องเข้ารับการอบรมให้ครบทั้ง 12 รายวิชา (เข้ารับการอบรมได้จนถึงมีนาคม 2567) ทางช่องทาง YouTube @BCG-KUPDF
 • 🌐 https://youtube.com/@BCG-KUPDF?feature=shared
 • ส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม Day Camp จำนวน 1 ครั้ง ตามวันเวลาที่ท่านสะดวก

ตารางการจัดกิจกรรม Day Camp

ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร

 • วันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน เวลา 10.00 – 15.00 น.
 • ณ Best Western Don Muang Airport

ครั้งที่ 2 ชลบุรี

 • วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน เวลา 10.00 – 15.00 น.
 • ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ 3 เชียงใหม่

 • วันที่ 10 – 11 ธันวาคม เวลา 10.00 – 15.00 น.
 • ณ ศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 4 กรุงเทพมหานคร

 • วันที่ 16 – 17 ธันวาคม เวลา 10.00 – 15.00 น.
 • ณ Best Western Don Muang Airport

สามารถกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน Day Camp ทาง https://forms.gle/bCfWpBEuaERtmiot8