กิจกรรมการอบรม

รายวิชา 1001 บทบาท กกพ ต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและปัญหาโลกร้อน

รายวิชา 1002 การบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

รายวิชา 2001 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

รายวิชา 2002 การกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีแบตเตอรี่สะอาด

รายวิชา 2003 ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต

รายวิชา 3001 COP26 กับเป้าหมายเปลี่ยนโลก

รายวิชา 3002 กลไกด้านภาษีคาร์บอน และคาร์บอนเครดิต

รายวิชา 3003 อะไรคือ Circular Energy?

รายวิชา 3004 ธุรกิจพลังงานสีเขียวเปลี่ยนโลก

รายวิชา 9001 ศึกษาดูงาน Green Building MQDC

รายวิชา 9002 ศึกษาดูงานหมู่บ้านพลังงานทดแทน “บ้านผีเสื้อ”

รายวิชา 9002 ศึกษาดูงานหมู่บ้านพลังงานทดแทน “วังจันทร์ วัลเล่ย์ และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

รายวิชา 9003 ท่องโลก Metaverse ของ Neutrino

วิธีการเข้าร่วมเล่นเกม survival ในรายวิชา 9003 ท่องโลก Metaverse ของ Neutrino

  • เข้า Program Minecraft ผ่านทาง 5 serves ต่อไปนี้
  • เก็บคะแนนจาก Neutrino ในเกมให้ได้มากที่สุด พร้อมตอบคำถามและเรียนรู้ในบทเรียนด้านพลังงานทดแทนแนวใหม่
  • ส่ง capture มาชิงรางวัลมูลค่า 2,000 บาท สำหรับ 20 รางวัลที่ได้คะแนนสูงสุด
  • ประกาศผลในงานแข่งขันการประกวดสร้างโลกเสมือนจริงด้วย Minecraft ที่ True Digital Park BTS ปุณณวิถี วันที่ 30 มีนาคม 2567 นี้