กิจกรรมการแข่งขันการสร้างโลกเสมือน Energy for Sustainable World

หัวข้อการแข่งขัน การพัฒนาโลกเสมือนจริง (Creative mode) …